CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO NAM PHÚ

Giám Đốc : Mạc Thị Thanh Bình

Ngành nghề : Bán buôn, xuất nhập khẩu tổ yến nuôi

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54