CÔNG TY TNHH MINH ĐẠI LƯỢNG

Giám Đốc : Nguyễn Xuân Đại

Ngành nghề : Bán buôn đồ dùng cho gia đình

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K59