CÔNG TY TNHH MEFACO

Giám Đốc : Nguyễn Hữu Tường

Ngành nghề : Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K1