CÔNG TY TNHH LUYỆN KIM THĂNG LONG

Giám Đốc : Lưu Thị Quỳnh Trang

Ngành nghề : Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K77