CÔNG TY TNHH LINH NHƠN

Giám Đốc: Phạm Ngọc Nhơn

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị trong xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K77