BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC

Giám Đốc: Lê Hồng Trung

Ngành nghề: Bệnh viện

Thị Trường: Vĩnh Phúc

Khoá học: K20