CÔNG TY TNHH KAISAVILLA VIỆT NAM

Giám Đốc : Đậu Văn Thành

Ngành nghề : Hàng gia dụng nhà bếp và xuất nhập khẩu 

Thị Trường: Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học: K85