CÔNG TY TNHH IGEA VIỆT NAM

Giám Đốc: Nguyễn Văn Giáp

Ngành nghề: Sản xuất giường, tủ , bàn , ghế

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K82