CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Giám Đốc : Hoàng Văn Nghị

Ngành nghề : Sản xuất nội thất xanh thông minh

Thị Trường: Thái Bình

Khoá học: K82