CÔNG TY TNHH HUỲNH NHƯ

CEO: Lưu Cẩm Xương

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K100