CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠC PHƯƠNG BẮC

Giám đốc: Phan Đức Tho

Ngành nghề: Sản xuất trục in ống đồng

Thị Trường: Miền Bắc, Miền Trung

Khoá học: K91