Công ty TNHH Hoá Chất Thực Phẩm Hương Vị Mới

Giám đốc: Hồ Thu Thủy

Ngành nghề: Phụ gia thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91