CÔNG TY TNHH HIỆP HƯNG

Giám Đốc : Huỳnh Quốc Hưng

Ngành nghề : Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K59