CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ NIKOCHI VIỆT NAM

Giám Đốc : Phạm Thị Thu Hải

Ngành nghề : Sản xuất âm thanh

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K89