Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Hải Châu

Giám Đốc: Đặng Ngọc Anh

Ngành nghề: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Thị Trường: Tp Hồ Chí Minh, Đà Lạt

Khoá học: K100