CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC KHANG

Giám Đốc : Vũ Văn Quỳnh

Ngành nghề : Bất động sản, may mặc

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K81