CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AMY VIỆT NAM

Giám Đốc : Nguyễn Văn Kiên

Ngành nghề : May trang phục

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K3