CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÀ

Giám đốc: Nguyễn Thị Thuý

Ngành nghề: Nước mắm, mắm tôm, mắm 

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K91