CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG HUMAN POWER

Giám Đốc : Nguyễn Thị Thanh

Ngành nghề : Cho thuê lại lao động, giới thiệu việc làm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K46