CÔNG TY TNHH BAO BÌ TẤN PHONG

    Giám đốc: Khưu Tu Thanh

    Ngành nghề: Sản xuất màng nhựa HDPE

    Thị Trường: Đông Nam Bộ

    Khoá học: K94