CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH

Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Ngành nghề: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: – Cho thuê máy móc cọc cừ xây dựng; – Cho thuê cọc cừ

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99