CÔNG TY CP THỰC PHẨM SEN ĐẠI VIỆT

Giám đốc: Võ Đức Thế

Ngành nghề : Nông sản

Thị Trường: Cả nước

Khoá học: K89