Công Ty CP Rooty Trip Phú Quốc

Giám Đốc: PHẠM QUANG HẬU

Ngành nghề: Du Lích

Thị Trường:Phú Quốc, Kiên Giang

Khóa: K46