Công ty Cp Đầu tư và Xây Dựng Biga Việt Nam

Giám đốc: QUÁCH ĐĂNG TIẾN

Ngành nghề: Sản xuất và thi công Sandwich Panel (Tôn – xốp- tôn). Để lợp mái, bao che, vách ngăn nhà xưởng công nghiệp.

Thị trường: Các khu công nghiệp toàn miền Bắc

Khóa học: K51