CÔNG TY CỔ PHẦN X20

Giám Đốc : Hoàng Sỹ Tâm

Ngành nghề : May trang phục

Thị Trường : Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học : K70