Công ty cổ phần Việt’s Power

CEO: Nguyễn Thị Bình

Ngành nghề: Sản xuất đồ gỗ, các sản phẩm từ gỗ

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K102