CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA TÂN Á

Giám Đốc : Hoàng Văn Kiên

Ngành nghề : Sản xuất bao bì từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K59