CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ HÀNG HẢI TOÀN CẦU

Giám Đốc: Nguyễn Công Sang

Ngành nghề: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác

Thị Trường: Toàn cầu

Khoá học: K82