CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ HÀNG HẢI TOÀN CẦU

Giám Đốc : Nguyễn Công Sang

Ngành nghề : Thiết bị, máy, vật tư, phụ tùng tàu biển

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K82