Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu SMC (GoTrack) Công ty TNHH TM ĐT Nam Sơn Hà

Giám Đốc: PHAN NGỌC THẠCH

Ngành nghề: Vật Liệu xây Dựng

Thị Trường: Bà Rịa Vũng Tàu

Khóa: K78