CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BMG GROUP VIỆT NAM

Giám Đốc : Nguyễn Chí Quý

Ngành nghề : Quảng cáo

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K51