CÔNG TY CỔ PHẦN TRỪ MỐI CÔN TRÙNG HẢI TRIỀU

Giám Đốc : Bùi Việt Tuấn

Ngành nghề : Dịch vụ diệt trừ mối, côn trùng

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương

Khoá học: K89