CÔNG TY CỔ PHẦN TRIXGO

Giám Đốc: Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề: Phần mềm Quản trị doanh nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K18