CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG

Giám Đốc : Đỗ Hữu Tuyển

Ngành nghề : Mua bán trang thiết bị , vật tư tiêu hao trong ngành y tế

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72