CÔNG TY CỔ PHẦN TP AQUA GROUP

Giám Đốc: Ngô Văn Tuấn

Ngành nghề: Sản xuất cá biển giống, và nuôi trồng thủy sản biển

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K74