CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH

Giám Đốc : Nguyễn Văn Giáp

Ngành nghề : Bao bì carton

Thị Trường: Miền bắc

Khoá học: K95