CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINABOX

Giám Đốc: Nguyễn Ba Thu

Ngành nghề: Mua bán container, dịch vụ vận tải

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56