CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH NỘI BÀI – NETCO

CEO: Hà Thị Thanh Vân

Ngành nghề: Chuyển phát nhanh, Bưu chính

Thị Trường: Miền Trung, Tây Nguyên, Miền Tây, Miền Nam

Khoá học: K105