CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NIKKO VIỆT NHẬT

Giám Đốc : Nguyễn Hữu Long

Ngành nghề : Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn quét tương tư, sản xuất mực in và ma tít

Thị Trường : Toàn quốc 

Khoá học : K75