CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT

CEO: Nguyễn Văn Quỳnh

Ngành nghề: Các dịch vụ phụ trợ cho bệnh viện

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99