CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT THÁI BÌNH DƯƠNG

CEO: Hà Thị Thu Hiền

Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94