CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO HATA

Giám Đốc : Đỗ Thị Tuyền

Ngành nghề : Dịch vụ tư vấn, chăm sóc sắc đẹp

Thị Trường : Thái Bình 

Khoá học : K52