CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH VIỆT ĐỨC

Giám Đốc : Bùi Xuân Đức

Ngành nghề : Dịch vụ bảo vệ

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89