CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT ANH

Giám Đốc : Nguyễn Thị Đắt

Ngành nghề : Bán buôn máy móc phòng thí nghiệm, trang thiết bị y tế

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K19