CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIA TỘC VIỆT

Giám Đốc : Nguyễn Văn Lực

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm gốm sứ

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4