CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ABIM GROUP

Giám Đốc : Khúc Văn Thắng

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kĩ thuật

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K58