CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẠI MINH LONG

Giám Đốc: Đào Quang Cảnh

Ngành nghề: Chuyên Ốc vít, bu lông, đai ốc,..

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K82