CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẠI MINH LONG

Giám Đốc : Đào Thị Hiền

Ngành nghề : Sản xuất bulong ốc vít

Thị Trường: Miền bắc, miền trung. Hàn Quốc

Khoá học: K82