CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ OUT META GROUP

CEO: Vũ Minh Hiếu

Ngành nghề: Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

Thị Trường: Thái Nguyên

Khoá học: K103