CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH INTECH VIỆT NAM

Giám Đốc : Trần Văn Nhơn

Ngành nghề : Điện mặt trời

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88